Kommunikation finns i allt

 

KommunikOptTelew

ALLT KOMMUNICERAR, form, typsnitt, storlek, färgval, pappersyta, bilder, språkbruk, mediaval. Allt ger mer eller mindre synliga signaler för det man vill ha sagt i sitt budskap och varumärkesbyggande.

DEN GODA FORMEN KOMMER SOM EN FÖLJD när  idéinnehållet är ordentligt framarbetat. Där byggs grunden för långsiktiga och hållbara koncept, med egen karaktär och tydliga som kan nå fram i flödet av intryck omkring oss. BodoniStamplwDesign för designens egen skull blir oftast kortsiktig och ytlig.

TYPOGRAFIN ÄR BÄRANDE med central funktion att skapa det uttryck vi söker. Typografin är i första hand en bärare av budskap. Därför ska den vara typograferad så att läsaren utan motstånd kan ta till sig det som ska förmedlas. Den får gärna vara vacker också, vilket den brukar bli om den är välgjord.Guldklockaw

SAMARBETE med uppdragsgivaren har varit bland det viktigaste för mej. Att vara ett bra bollplank för idéer, och lyssnare med journalistisk förmåga, har vässat fram väsentligheterna.

– Det intressanta för mej är inte att ha egen stil. Det intressanta har varit att skapa kommunikation av dina givna förutsättningar.