DRIVA JOBB

Att göra bra jobb
gör det trevligt på jobbet


ATT DRIVA JOBB
är att både lösa själva kommunikationsuppdraget och se till att det blir genomfört. Här är mitt regelverk, extraherat ur de väsentligaste erfarenheterna av att producera jobb. Goda råd behöver inte vara dyra, här är de fria. Somliga är vare sig nya eller unika, somliga är egna. Tillsammans ger de en väl beprövad väg att gå.

Alltid:
Generositet i att hjälpas åt att lösa problem.
Kommunikation genom att vara tydlig och lyssna noga.
Kunskap ger ökat utrymme för kreativitet och förståelse för andra

Det 1:a mötet är det viktigaste.
Se till att ALLA som ska ha synpunkter deltar från början.
Skapa samarbete så alla blir delaktiga för att minimera prestigeproblem.
Lyssna noga, fråga ordentligt, se till att förstå.
Påstå inget vid detta första möte. Presentera dina idéer nästa gång.
Klargör fullständigt vilka dörrar som är öppna och vilka som är stängda.
Lösningen finns oftast hos kunden, utan att kunden ser den. Ditt jobb är att vaska fram den.

Det är kundens ansikte du arbetar med, inte ditt ego.
Det är kunden som ska kunna stå för budskapet.
Det handlar inte om att det är snyggt, bara att det kommunicerar rätt sak på bra sätt.

Det första beslutet: Vem pratar jag med?
Första steget är alltid att bestämma målgruppen. Du måste veta vem du ska prata med.
Ditt jobb är att kommunicera det uppdragsgivaren vill ha sagt.

God form kommer av goda idéer.
Skissa på papper med penna, helt fri från programmens ramar.
Ha inga andra förutsättningar än de du fått från uppdragsgivaren och din egen erfarenhetsbank.
Samla beprövad kunskap och traditioner för att kunna tänka utanför lådan.
Den goda formen brukar komma som följd av att budskapet är framarbetat ordentligt.
Design för designens egen skull blir ofta ytlig utan genuin funktion.

Den osynliga typografin.
Typografering ska ge vägledning genom en text; rytm, pauser, ordning, överskådlighet.
De typografiska reglerna utvecklades för två hundra år sedan och fungerar fortfarande utmärkt. Alltså bra att kunna ordentligt.
Typsnitt väljs för den karaktär man vill att texten ska visa, typ saklighet, läslust, tidsepok, elegans.
Antikva (med fötter/serifer) är mer lättläst i löpande text än grotesk (utan fötter/sans serifer).
De flesta läsbara typsnitten skapades på 1700-talet. Fler behövs egentligen inte.
Välgjord typografi märks inte, den bara gör texten mer lättläst, utan hinder mellan författaren och läsaren. Så brukar den också bli vacker.

Allt kommunicerar.
Alla dina val ska syfta till att skapa rätt kommunikation.
Gör noggranna val som du alltid kan förklara och försvara.
Allt ger mer eller mindre synliga signaler för det vi vill ha sagt.
Typ av bilder har väsentlig betydelse för kommunikationen. Inga bilder alls är också en signal.
Färgval är inte bara snygga, en färgskala kommunicerar stämning och kan användas att ge vägledning.
De tomma ytorna är det viktigaste i en layout. Kontrast ökar tydligheten i kommunikationen.

Digital publicering är instabil.
Digital publicering ger inte full kontroll på mottagarens intryck på olika skärmformat.
Digital typografi är bedrövlig, med ojämn tillriktning mellan bokstäverna, egendomliga radfall och mycket begränsade möjligheter till typografering.
Vanligen ger publiceringsplattformarna alldeles för långa rader som försämrar läsbarheten avsevärt.
Läsning på skärm med ljus i olika frekvenser ger sämre läsbarhet och koncentration.

Trycksaker är stabila, i motsats till digital publicering.
Trycksaker är definitiva med allt på sin plats.
Broschyrer har en fast dramaturgi.
Trycksaker har fler möjligheter till ytkänsla och format.
Trycksaksproduktion domineras numera av digitala processer, men de grundläggande principerna för tryckförfarandet är desamma sedan 1400-talet.
Trycksaker kommer att leva kvar under överskådlig framtid, så det finns all anledning att inte tappa dessa kunskaper.

Kunskap och samarbete gör det trevligt på jobbet.
Skaffa riktig kunskap; skolor, kurser, mentorer, öva, fråga, var nyfiken.
Betrakta, reflektera och notera, överallt, alltid, vitt och brett, högt och lågt.
Resande i andra trakters färger, former, kulturer och idéer breddar din erfarenhetsbank.
Ge näring till din allätande kreativitet, så kan du blanda idéer och skapa oväntade lösningar.
Leverera i tid, håll alltid deadlines, det är kvalitet och skapar förtroende.
Välgjorda gjorda jobb ger gott renommé, som gör kunderna till ambassadörer som rekommenderar dig.

Alltså; gör alltid bra jobb till alla kunder.