KOMMUNIKATION

Kommunikation finns i allt


GRAFISK KOMMUNIKATION är inte bara design. Formgivning är bara en av många vägar för kommunikation. Text är en central väg, bilder likaså. Även allt möjligt annat; språk, typsnitt, färgnyanser, vikt, ytstrukturer, format, storlekar, val av publiceringsmedia. Alla val som är gjorda är av betydelse. Allt kommunicerar. Den kommunikation som förmedlas genom allt det vi ser är grafisk kommunikation. Som i trycksaker och i digital publicering.

I FYRA DECENNIER HAR ERMALM’S EGENART LEVERERAT grafisk kommunikation. Under tiden har det extraherats en del erfarenheter som visat sig hållbara. Att göra bra jobb, få nöjd kund och därför få göra ännu mer bra jobb, gör att det varit trevligt på jobbet hela tiden. >Se mer.

SAMARBETE med uppdragsgivaren har varit bland det viktigaste för mej. Att vara ett bra bollplank för idéer, och lyssnare med journalistisk förmåga, för att vässa fram väsentligheterna.

UNDERVISNING I GRAFISK PRODUKTION har jag haft på Berghs School of Communication, efter att ha fått uppdraget att skapa denna kurs för utbildningslinjen Communication Design. Trycksaker kommer att leva kvar under överskådlig framtid, så det finns all anledning att inte tappa dessa kunskaper.

Undervisning i grafisk form, typografi och produktion har jag haft på Berghs School of Communication, Nyckelviksskolan, SVT Akademien, Svenska Bokbindarmästareföreningen samt Levi’s/Helsingborg (grafisk utbildning av personal)